HISTORIE

Op 10 oktober 1998 nam het Zeister Mannenkoor deel aan een zangersfestival in Veenendaal. 

Daar werd net voor de pauze door veel zangers voor het eerst kennis gemaakt met een shanty-koor gevormd door leden van de Ritmeester Veenzangers. Besmet met het shanty-virus besloot een vijftiental zangers, gesteund door het bestuur, over te gaan tot het oprichten van een heus shanty-koor. De periode van de Scheepsmaatjes van het Zeister Mannenkoor brak aan. Het eerste optreden, tijdens een Indische feestavond, waarin afwisselend shanty's, smartlappen en muziek van tante Leen (Kassian, die ouwe tijd) werd gezongen, betekende de definitieve doorbraak.

Tijdens de eerste vergadering van de regelaars (Wim Koerts, Henk ter Voorde en Ad Westerveld) op 25 april 1999 werd besloten dat de toekomst van het koor op zee ligt: dus het zingen van SHANTY and SEASONG

Onder de nieuwe naam Nootdweer gaat de groep zich toeleggen op shanty's en seasongs.

Op 30 mei 2001 vond de 1e oprichtingsvergadering van Nootdweer plaats.

Vanaf die datum gaat Nootdweer als een zelfstandig koor verder. 

Het aantal leden bedraagt op dat moment 30.

Op 16 september 2002 vond de officiële oprichting van de vereniging Nootdweer plaats.

Op dit moment bedraagt het aantal 53 leden.